Παρουσίαση στο συνέδριο "Μαθηματική εβδομάδα 2008" της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας), Θεσ/νίκη, 6/3/2008

καθώς και στο 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Νάουσα, 9, 10, 11 Μαΐου 2008

με θέμα :  

"Το εγχείρημα 'Ο Φορητός Υπολογιστής των φτωχών' (One Laptop Per Child) και η εκπαιδευτική του χρήση και αξία"


the pdf presentation